02.04.2019

Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan'ın Mirac Kandili Mesajı

02 Nisan 2019 Salı gününü Çarşambaya bağlayan gece, mukaddes bir yolculuğun ve manevi bir yükselişin ifadesi olan Miraç Kandilini idrak edeceğiz.

Pek çok ilahi hikmet, sır ve bereketi içinde barındıran İsrâ ve Miraç, Yüce Allah’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.s.) yaptırılan hikmet yüklü bir yolculuğu, yükselişi ve huzura kabul edilişi ifade etmektedir. Nitekim İsrâ suresinin ilk ayetinde bu kutlu yolculuğun ilk aşaması şöyle dile getirilmektedir: “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”

İlahi kudretin bir tezahürü olduğu kadar, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) mazhar olduğu ilahi bir lütuf da olan İsrâ ve Miraç mucizesi, aslında belirli aşamaları kat eden insanın, Yüce Yaratan’ın destek ve lütfu dâhilinde, akıl ve idrake sığmayacak derecede nice mesafelere ulaşabileceğini de göstermektedir. Miraç hadisesi bizlere, ilahi rahmet ve huzura erişmenin, öncelikle gönül ve ruh temizliğinden, ahlaki erdemlere yükselişten geçtiğini de haber verir. Gerçek anlamda gönül ve ruh temizliğinin yolu da  Yüce Allah’a bağlılık ve boyun eğmekten geçer.

Bu duygu ve düşüncelerle bütün vatandaşlarımızın Miraç Kandilini tebrik eder, bu mübarek gecede Yüce Allah’a açılan ellerin, yapılan dua ve yakarışların, İslam âleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’nın tekrar barış, huzur ve kardeşliğin simgesi haline gelmesini Cenâb-ı Hak’tan niyaz ederim.

 

                                                                                                          Remzi PEHLİVAN

         Ardahan Müftüsü