01.09.2023

Geçici Ögretici Sınav Duyurusu

GEÇİCİ KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ ALIM SINAVI

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında ihtiyaç duyulması halinde görevlendirilmek üzere geçici Kur'an kursu öğreticisi seviye tespit sözlü mülakatı sınavı 19/09/2023 Salı günü İl Müftülüğünde yapılacaktır. Konu ile ilgili Ardahan İl Müftülüğünün duyurusu aşağıya çıkarılmıştır.


D U Y U R U


ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜNDEN:

2023-2024 Eğitim-öğretim dönemi içerisinde İlimiz Merkez ve İlçelerinde Kur’an kurslarında yıl içerisinde ihtiyaç duyulması halinde görevlendirmek üzere geçici öğretici alımına esas olmak üzere sıralamayı tespit etmek amacıyla Müftülüğümüzde 19/09/2023 Salı günü saat 09.00’da sözlü sınav yapılacaktır.

Bu itibarla; isteklilerin en geç 15/09/2023 Cuma günü mesai saati bitimine kadar görev almak istedikleri İl/İlçe Müftülüklerimize bizzat başvurmaları ve sınavın yapılacağı gün ilan edilen saatte Ardahan İl Müftülüğünde hazır bulunmaları ilan olunur.

SÖZLÜ MÜLAKAT SINAV KONULARI:

a) Kur’an-ı Kerim,

b) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları)

Son müracaat tarihi : 15/09/2023 Saati: 17.00

Sınav tarihi : 19/09/2023 Saati: 09.00

Sınavın yapılacağı yer : Ardahan İl Müftülüğü

BAŞVURU ŞARTLARI:

1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Değişik 48. Maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak.

2) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3) İhtiyaç Odaklı Kur’an kursları için İmam-Hatip Lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,

4) 4-6 yaş Kur’an kursları için 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak ve bu alanda 296 saat ve üzeri sertifika/kurs bitirme belgelerinden birine sahip olmak,

5) Hafızlık Kur’an kursları için hafız olmak, İmam-Hatip Lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,

6) Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mâni bir engeli bulunmamak,

7) Sabıka kaydı bulunmamak,

8) 2022 yılı DHBT sonuç belgesi.

                                                                                                                             01.09.2023

                                                                                                                         Adem KARADENİZ
                                                                                                                                İl Müftüsü