16.02.2024

Diyanet Akademisinde aday din görevlisi eğitimi sonucunda yerleşenlerin evrak teslimi

Diyanet Akademisinde aday din görevlisi eğitimi sonucunda başarılı olan 4/B sözleşmeli statüsünde Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım olarak İlimize yerleşenlerin aşağıdaki listede belirtilen atama evraklarını 16.02.2024  tarihinden itibaren 23.02.2024  tarihi mesai bitimine kadar İl Müftülüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

ATANMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK EVRAK LİSTESİ

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2. Başkanlık yerleştirme belgesi,

3. 2022 Yılı KPSS (P122, P123, P124) ve DHBT sonuç belgesinin aslı veya barkodlu e-devlet çıktısı,

4. KPSS sonuç belgesindeki öğrenim durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya

kurumca onaylanmış sureti, Yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten denklik belgesi,

5. İmam hatip lisesinden sonra ilahiyat fakültesi, ilahiyat ön lisans veya diğer lisans ve diğer ön lisans

mezunlarının imam hatip lisesi ve lise diploması sureti veya güncel barkodlu e-devlet çıktısı,

6. Hafız olarak yerleşenlerin Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesinin aslı, onaylı sureti veya güncel

barkodlu e-devlet çıktısı kurumsal web portalımızda yer alan EHYS Hafızlık Bilgi Güncelleme

ekranından teyit edilmesi,

7. Adli Sicil Kayıt Belgesinin güncel tarihli “Resmi Kurum için” (Sabıka kaydında; sabıka

veya arşiv kaydı bulunanlar için mahkeme kararlarıyla birlikte) e-devlet çıktısı,

8. Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyanı, (Askerliğini yapmış olanların terhis belgesini getirmeleri gerekmektedir)

9. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı, (İl Müftülüğünden temin edilecektir.)

10. Fotoğraflı iş talep formu, (İl Müftülüğünden temin edilecektir.)

11. Mal beyannamesi, arkalı önlü tek yaprak halinde olacak (İl Müftülüğünden temin edilecektir.)

12. Son altı ay içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,

13. Sigorta ve Bağ-kur Belgesi (Önceden varsa),

14. Kaza-i rüşt kararı (18 yaşını doldurmayanlar için).

İRTİBAT TELEFON: 0 478 211 3123