11.10.2021

ÇEVRİMİÇİ KONFERANS

2021 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle, Hanak İlçe Müftülüğü tarafından online (çevrimiçi) “Cami, Din Görevlileri ve Vefa” konulu konferans düzenlendi. Konferans İlçe Müftüsü Sayın Eyüp KALKAN tarafından verildi.

İlçe Müftüsü Eyüp KALKAN: “Caminin İslam tarihindeki yeri, cami ve mescid kelimelerinin sözlük ve ıstılahı anlamları, camilerin dokunulmazlığı, camilerin maddi ve manevi imarı, camilere yapılan hizmetin (Hz. Peygamber dönemindeki zenci kadın Ümmü Mihcen tarafından yapılan hizmetler özelinde) karşılıksız kalmayacağı, Allah rızasını gözeterek mescid yapanlar için cennette onun gibi bir bina inşa edileceği, mescidleri ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah’tan korkup çekinen kimselerin imar edeceği (Tevbe, 9/18) hususlarına değindi.

Camilerin, Din görevlisinden ayrı düşünülemeyeceği, cami ile Din görevlisinin adeta etle tırnak gibi olduğu, hademe-i hayrat olarak ifade edilen Din görevlilerinin hayırlı işlere öncülük ettikleri, zaman ve mekanı aşan bir anlayışla hizmet yaptıkları, her afette, her zorlukta ve her defa toplumun zor zamanlarında yanlarında oldukları aynı zamanda Hz. Peygamberin varisleri olan gönül doktorlarıdır.

Vefa; sevgide bağlılık, minnettarlık, sözünde durmak, dostluğu sürdürmek, sadakat gibi anlamlara gelir. Vefa yüce bir erdem olarak kabul edilen manevi duyguları temsil eder. Vefa, ilk olarak bizleri yoktan yaratan Yüce Mevla’mıza karşı gösterilmesi gerekir. (Fetih, 48/10) Sonrasında ise başta bizlerin dünyaya gelmemize vesile olan anne-babamıza ve akabinde dost, akraba, arkadaşlarımıza karşı gösterilmesi gereken ulvi bir davranıştır. dedi.